KASABAMIZ COĞRAFİ YAPISI
 FİZİKİ VERİLER VE ÇEVRESEL KAYNAKLAR

Jeomorfolojik ve Topografik Eşikler

Kasaba Kayseri-Adana Karayolunun sol tarafında geniş bir ovaya yayılmış bir      yerleşmedir. Yapılaşmalar dar yollar boyunca sıkça yeralmaktadır. Ovada ise meyve bahçeleri ve ekim-dikim yapılan tarlalar veya sebze bahçeleri yer almaktadır. Yerleşmenin bulunduğu bölge eğim açısından oldukça düz ve engebesizdir.  Yerleşmenin kuzey doğusunda dipsiz göl isimli bir göl ve Niğde-Adana yolunun doğusunda (yerleşme yolun batısında kalmaktadır) da kum ocakları bulunmaktadır.

            Jeolojik Durum

            Yeni halihazır harita alanı için Jeolojik durum 18.12.1992 tarihinde İller Bankası 6.Bölge Müdürlüğünce hazırlanmıştır .

            Söz konusu rapora göre yerleşmenin zemini yapılaşma için elverişlidir. Ancak alüvyon zeminlerde kurulacak büyük binalar ya da dinamik etkinin söz konusu olduğu yüksek titreşimli sınai yapılar ve toplu yararlanmaya ait sosyal yapılardan önce deneysel etüdüler yapılmalıdır.

            Kasabada halihazır harita alanı dahilinde jeolojik açıdan yerleşme uygun olmayan alan bulunmamaktadır. Ancak temel hafriyatları sırasında çıkabilecek durumlara göre özellikle önemli yapılarda lokal zemin etütleri yapılmalıdır.

            Yöre 4. derece deprem kuşağı içinde kalmaktadır. İnşaatlarda deprem yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAZLICA
Sazlıca İsminin Verilişi
Sazlıca Tarihi
Coğrafi Yapısı
Sazlıca Nüfusu
Ekonomik Durumu
Sosyal Durumu
Ulaşım Durumu
Fotoğraf Galerisi
BİZİ TAKİP EDİN